Internet Cáp Quang Doanh Nghiệp

 

Gói Cước

Hình thức hòa mạng

Cước /tháng

Cước /tháng

Khuyến Mãi

Fast40+

40Mbps

512 Kbps

Free 01 IP tĩnh

Đóng trước 06 tháng

 

440.000đ

440.000đ

 Tặng 1 tháng

Đóng trước 12 tháng

440.000đ

Tặng 3 tháng

Fast50

50 Mbps

784 Kbps

Free 01 IP tĩnh

Đóng trước 06 tháng

 

660.000đ

660.000đ

Tặng 1 tháng

Đóng trước 12 tháng

660.000đ

Tặng 3 tháng

Fast60

60Mbps

1Mbps

Free 01 IP tĩnh

Đóng trước 06 tháng

 

880.000đ

880.000đ

Tặng 1 tháng

Đóng trước 12 tháng

880.000đ

Tặng 3 tháng

Fast60+

60Mbps

2Mbps

Free 01 IP tĩnh

Đóng trước 06 tháng

 

1.400.000đ

1.400.000đ

Tặng 1 tháng

Đóng trước 12 tháng

1.400.000đ

Tặng 3 tháng

Fast80

80Mbps

1,5Mbps

Free 01 IP tĩnh

Đóng trước 06 tháng

 

2.200.000đ

2.200.000đ

Tặng 1 tháng

Đóng trước 12 tháng

2.200.000đ

Tặng 3 tháng

Fast80+

80Mbps

3Mbps

Free 01 IP tĩnh

Đóng trước 06 tháng

 

3.300.000đ

3.300.000đ

Tặng 1 tháng

Đóng trước 12 tháng

3.300.000đ

Tặng 3 tháng

Fast100

100Mbps

2Mbps

    Free 01 IP      + 01 block

Đóng trước 06 tháng

 

4.400.000đ

4.400.000đ

Tặng 1 tháng

Đóng trước 12 tháng

4.400.000đ

Tặng 3 tháng

Fast100+

100Mbps

3Mbps

     Free 01 IP      + 01 block

Đóng trước 06 tháng

 

6.600.000đ

6.600.000đ

Tặng 1 tháng

Đóng trước 12 tháng

6.600.000đ

Tặng 3 tháng

Fast120

120Mbps

3Mbps

    Free 01 IP      + 02 block

Đóng trước 06 tháng

 

9.900.000đ

9.900.000đ

Tặng 1 tháng

Đóng trước 12 tháng

9.900.000đ

Tặng 3 tháng