Internet Gói Cước Thấp Và Combo ưu Đãi

Gói Cước

NET3

25Mbps

NET4

30Mbps

NET5

35Mbps

NET6

40Mbps

Cước/Tháng

220.000đ

240.000đ

270.000đ

350.000đ

Hòa mạng mới đóng cước trước 6 tháng

1.320.000đ

1.440.000đ

1.620.000đ

2.100.000

Tặng 1 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Hòa mạng mới đóng cước trước 12 tháng

2.640.000đ

2.880.000đ

3.240.000đ

4.200.000đ

Tặng 3 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Hòa mạng mới đóng cước trước 18 tháng

3.960.000đ

4.320.000đ

4.860.000đ

6.300.000đ

Tặng 5 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước