Gói Cước

1 Năm

2 Năm

3 Năm

Giá Niêm Yết

1.826.000

2.741.000

3.109.000

Giá Khuyến Mãi

1.420.000

2.140.000

2.300.000

Chức Năng

  – Kê khai thuế qua mạng

  – Kê khai bảo hiểm xã hội

  – Nộp thuế điện tử

  – Kê khai hải quan

  – Ký các văn bản điện tử